Rodinné poradenství

Rodinné poradenství

Je určeno pro ty, kteří se potřebují zorientovat ve své situaci při jakékoliv osobní, vztahové či pracovní problematice. Také pro jedince v krizové situaci, kteří hledají oporu a potřebují získat nadhled.

Více informací »

Cílené cvičení oslabených oblastí

Cvičení oslabených oblastí

Cvičení je zaměřeno na posilování koncentrace pozornosti v různých činnostech a na rozvoj mluvní pohotovosti dítěte.

Více informací »

Psychoterapie, arteterapie

Psychoterapie a Arteterapie

Cílem je hlubší nahlédnutí do podstaty obtíží a následná změna v prožívání a chování, která vede k aktivnějšímu přístupu k životu a větší spokojenosti klienta.

Více informací »